רבי גילר משרד עורכי דין

הסכם לרכישת זכויות יוצרים או למתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים – כל מה שצריך לדעת כדי להימנע מתביעות בתחום הקניין הרוחני והפרת זכויות יוצרים

תחום זכויות היוצרים וההגנה עליהן אינו מוכר מספיק בקרב הציבור בישראל. לעיתים, מה שנתפס כשימוש תמים בתמונה או בתוכן מוגן בזכויות יוצרים, עלול לחשוף את המשתמש לתביעה כספית משמעותית מטעם בעל זכויות היוצרים. אחת הדרכים להימנע מכך, היא לרכוש את זכויות היוצרים בשלמותן, או לרכוש רישיון שימוש בזכויות יוצרים. שני אלו, מאפשרים שימוש חוקי על ידי צדדי ג' באותן זכויות. כך תעשו את זה נכון:

תחום זכויות היוצרים, נשמע לא אחת לאנשים מהשורה כתחום מורכב, שאין להם צורך להכיר אותו או לעסוק בו. תחום זה נתפס על ידי חלק גדול מהציבור כתחום למשפטנים בלבד. אלא, שתפיסה זאת הינה מוטעית מיסודה. בעידן הדיגיטלי שבו נעשה שימוש רב בתכנים (גרפיים, קוליים, תכנתיים ועוד) בקלות רבה ולעיתים ברמת "העתק הדבק", הדבר עשוי לחשוף לא מעט אנשים ובעיקר גורמים עסקיים לתביעות משמעותיות בתחום הקניין הרוחני.

כך, לדוגמא, בעל עסק המשלב בפעילותו תמונה, קטע קול, שיר וכד' – עשוי להיות חשוף לתביעת זכויות יוצרים משמעותית מטעם מי שהוא בעל זכויות היוצרים בהם על פי חוק. חשיפה זאת יכולה להיות אף במקרים אחרים כדוגמת שימוש בגרפיקה, בסלוגנים מסחריים ועוד. באופן זה, תחום זכויות היוצרים חולש כמעט על כל תוכן שנעשתה על ידי מישהו. מהסיבה הזאת, גם תחום התוכנה, קודי התוכנה ואפילו תחום חווית המשתמש חוסים תחת דיני זכויות היוצרים וזוכים להגנה שלהם.

הטעם להגנה הרחבה כל כך של תחום זכויות היוצרים כמעט על כל תוכן, נעוץ בראש ובראשונה בהגדרות הרחבות של "יצירות" הזוכות להגנת לפי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. יצירות אלו כוללות כאמור יצירות חזותיות, תמונות, קטעי קול ומוסיקה, קודי תוכנה, גרפיקה ועוד. מן הטעם הזה, עשיית שימוש ולו חלקי בתוכן (יצירה כלשון החוק) שנוצר על ידי גורם אחר אשר הוא בעל זכויות היוצרים בו, עשויה לחשוף את עושה השימוש המפר לתביעת כספית משמעותית מאוד בתחום הקניין הרוחני וזכויות היוצרים.

בהקשר זה חשוב להדגיש, כי אין צורך שהיצירה (התמונה, קוד התוכנה, הוידאו, או התוכן החוסה תחת זכויות היוצרים) יועתק במלואו. עשיית שימוש אף בחלק קטן מתוכן מוגן בזכויות יוצרים ושילבו בתוכן חדש ומקורי לחלוטין, עשויה להקים עילת תביעה נגד עושה השימוש, שכן שימוש חלקי הינו בגדר "יצירה נגזרת" האסורה אף היא בחוק.

כיצד ניתן לעשות שימוש בזכויות יוצרים של מישהו אחר?

משהבנו שתחום זכויות היוצרים חולש כיום כמעט על כל תוכן הנוצר על ידי בן אנוש, עולה השאלה כיצד בכל זאת ניתן לעשות שימוש שאינו מפר את זכויות היוצרים של בעל היצירה בה אנו מעוניינים לעשות שימוש.

נציין, כי במקרים מסוימים, החוק מאפשר מלכתחילה לעשות שימוש בזכויות יוצרים של בעל היצירה, אף ללא תשלום כלשהו. המדובר במקרים מצומצמים למדי, חלקם חוסים תחת הגנת שימוש הוגן בזכויות יוצרים. מקרים אלו נדגיש, אינם המקרים הרווחים, במיוחד לא כאשר נעשה שימוש על ידי גורם מסחרי בזכויות יוצרים. מן הטעם הזה, במאמר זה נתמקד באפשרות הנפוצה יותר לעשיית שימוש חוקי בזכויות יוצרים, היא רכישת זכות לעשיית שימוש ביצירה מאת בעל היצירה.

הסכם לרכישת זכויות יוצרים – ומתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים

כאמור, הדרך המרכזית לעשות שימוש בזכויות יוצרים של בעל היצירה (התוכן המוגן בזכויות יוצרים), הינה באמצעות עריכת הסכם שיאפשר שימוש בתוכן המוגן בזכויות היוצרים מול בעל זכויות היוצרים. הסכם זה יכול להיות הסכם לרכישת זכויות היוצרים במלואן במעל זכויות היוצרים, או הסכם למתן רישיון שימוש בזכויות היוצרים מבעל זכויות היוצרים. הסכמים אלו, בכללותם, מאפשרים לגורם שאינו בעל זכויות היוצרים לעשות שימוש ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים תוך מתן תמלוגים לבעל זכויות היוצרים.

כאמור, הסכמים אלו נחלקים בדרך כלל לשניים: הסוג הראשון הוא הסכמים בהם מועברות זכויות היוצרים ביצירה לידי צד ג' במלואם, באופן שהוא הופך להיות בעצמו מעתה ואילך בעל זכויות היוצרים ביצירה. הסוג השני הינו הסכמים בהם בעל זכויות היוצרים נשאר בעליה של היצירה, אך הוא מעניק רישיון שימוש מוגבל בה לצד ג'. המדובר בהסכמים שונים בתכלית, אשר ביחס לכל אחד מהם נקבעות הוראות ייעודיות הקשורות בתמלוגים הניתנים לבעל זכויות היוצרים. עורך דין לזכויות יוצרים, יידע להתאים את סוג ההסכם לאופי השימוש הנדרש על ידי מי שמתכוון לעשות שימוש בזכויות היוצרים, לרבות היקף השימוש הצפוי בזכויות. לדבר, כאמור, השלכות מהותיות על היקף התמלוגים המשולמים לבעל זכויות היוצרים.

מה חשוב לבחון לפני חתימה על הסכם רכישת זכויות יוצרים או הסכם למתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים?

בראש ובראשונה, המלצתנו היא לבצע את ההליך עם עורך דין לזכויות יוצרים, הבקיא היטב בתחום זה ובתחום הקניין הרוחני בכלל. עורך דין מומחה לזכויות יוצרים ולקניין רוחני, חייב לבדוק תחילה כי הגורם עימו עומד להיחתם הסכם לרכישת זכויות יוצרים או הסכם למתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים, הינו באמת  בעל זכויות היוצרים ביצירה כפי שהוא מצהיר. המדובר בתנאי בסיסי להתקשרות בהסכם עם גורם המציג עצמו כבעל זכויות יוצרים ביצירה.

לאחר מכן, חובה לבחון את התנאים המסחריים השונים הקשורים בהסכם, כדוגמת מדיניות התמלוגים לבעל זכויות היוצרים. מדיניות זו, משתנה כאמור כתלות בטיב ההסכם (מכירת זכויות יוצרים או רישיון שימוש בזכויות יוצרים), וכן בשים לב להיקף השימוש הצפוי, משכו וכד'. רק לאחר מכן, יש לעבור להיבטים המשפטיים של ההסכם.

מה צריך לכלול הסכם לרכישת זכויות יוצרים או הסכם למתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים?

בפן המשפטי, ולאחר שבחרתם עורך דין לדיני זכויות יוצרים הבקיא בתחום זה, חשוב כאמור שמי שטוען שהוא בעל זכויות היוצרים יצהיר על כך בהסכם וכן על היקף היצירה המוגנת בזכויות היוצרים. לצד זאת, המלצתנו היא כי הגורם עימו נחתם ההסכם, יתחייב לשפות את מקבל הרישיון או רוכש זכויות היוצרים ביחס לכל תביעה שתעלה בעתיד על ידי צד ג' שיטען כי הוא למעשה בעל זכויות היוצרים בפועל.

בנוסף, המלצתנו היא לתחום את סוג השימוש המותר, היקף השימוש המותר, משך השימוש המותר וכן מדיניות התגמולים באופן ברור ביותר – לרבות עשיית שימוש ביצירה כיצירה נגזרת.

לצד כל אלו, יש לכלול מנגנונים המגבילים את עשיית השימוש בזכויות היוצרים על ידי גורמים אחרים, בפרט כאשר מדובר במתן רישיון שימוש ולא במכירת זכויות היוצרים עצמן. באופן זה, לעיתים נדרש לכלול בהסכם למתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים הגבלות על מעניק הרישיון, אשר אוסרות עליו לתת למשך תקופה מסוימת רישיון שימוש דומה לגורם אחר. גם הגבלות אלו, חייבות להיות ממוקדות ככל הניתן, וכמו ההסכם כולו עליהן להיעשות על ידי עורך דין לזכויות יוצרים הבקיא בתחום.

משרדנו מתמחה בתחום זכויות היוצרים, לרבות עריכת הסכם לרכישת זכויות יוצרים והסכם למתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים, וכן בתביעות בתחום זכויות יוצרים וקניין רוחני. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין, בלחיצה כאן.

רבי-גילר משרד עורכי דין
להשיג את התוצאות הטובות ביותר

משרד עורכי הדין - 'רבי, גילר' הינו משרד עורכי דין בתל אביב, הנחשב לאחד מהמשרדים המובילים בתחום המשפט המסחרי. במשרד מחלקות שונות הנותנות מענה במגוון תחומי המשפט המסחרי וביניהן: ליטיגציה אזרחית ומסחרית, נדל"ן מסחרי, תאגידים, תביעות ייצוגיות וכן מחלקה המתמחה במשפט מנהלי ועתירות.

המשרד נותן מענה לחברות ותאגידים מהגדולים במשק הישראלי, לצד לקוחות פרטיים, והוא נכלל בדירוגים מובילים של חברות דירוג מרכזיות הסוקרות את הפעילות בתחום עריכת הדין, לרבות חברת הדירוג המובילה Dun & Bradstreet (דן אנד ברדסטריט).

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

מה נושאי המאמר בקצרה?
אהבתם? שתפו הלאה
ייצוג בתביעות קיפוח וסכסוכים בין בעלי מניות
תביעות בין בעלי מניות – כשהסכסוך פוגע בחברה ומשתק את פעילותה

סכסוכים ומאבקי שליטה בחברות הינם תופעה שכיחה למדי בתחום המשפט המסחרי. סכסוכים אלו, נוטים להגיע לבית המשפט כאשר בעלי מניות בחברה לא רואים עין בעין את ניהול החברה ואת קבלת ההחלטות בה. איך ומה לעשות במאמר הבא…

להמשך קריאה >
מעוניינים לקבל מידע נוסף על הנושא
שאתם קוראים או לשוחח איתנו?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

איך נוכל לעזור?