רבי גילר משרד עורכי דין

מה צריך לכלול הסכם רכישת פעילות עסקית – וכיצד להבטיח העברה מלאה של כל הזכויות הנלוות לרכישה

הסכם לרכישת פעילות עסקית הינו הסכם נפוץ יחסית בעולם העסקים, אך בעל מורכבויות שונות. הסכם נכון צריך להבטיח העברה מלאה של כלל הזכויות הנלוות לרכישת הפעילות העסקית, ולגדר את הרוכש מסיכונים משפטיים שונים

הסכם לרכישת פעילות עסקית, הינו הסכם כולל שנועד להעביר בתמורה פעילות עסקית, לרוב של חברה מסוימת, לחברה אחרת. בחלק קטן מהמקרים, הסכם זה נערך שלא בין חברות, אלא בין גורמים פרטיים (כדוגמת עוסקים מורשים), למרות שגם ברוב המקרים הללו לפחות אחד מהצדדים יהיה חברה בע"מ.

בבסיס ההסכם לרכישת פעילות עסקית, מתבצעת העברה של פעילות עסקית מוגדרת, מלאה או חלקית, בין שני צדדים. מטרת ההסכם הינה בראש ובראשונה להגדיר את הממכר – שבמקרה זה הוא הפעילות העסקית – ואת יתר תנאי העסקה לרבות התמורה. אלא, שבפועל מדובר בהסכם מורכב, שיש לתת בו את הדעת לשלל נושאים שונים הקשורים לא רק בפעילות העסקית הנרכשת, אלא בנושאי לוואי לא פחות חשובים שמבלי לתת את הדעת עליהם עשויים לסכל את מטרת העסקה.

כיצד ניתן לרכוש פעילות עסקית?

טרם ניכנס להיבטים השונים שיש לתת עליהם את הדעת בהסכם לרכישת פעילות עסקית, חשוב לציין כי ככלל ישנן שתי דרכים לרכוש או להעביר פעילות עסקית בין חברות. הדרך הראשונה, היא באמצעות רכישת מניות החברה שאת פעילותה העסקית רוצים לרכוש. במקרה כזה, הרוכש הופך להיות הבעלים של החברה, וכתוצאת לוואי (גם אם היא התוצאה העיקרית) רוכש הוא את מלוא פעילותה העסקית. הדרך השנייה לרכישת פעילות עסקית, הינה רכישה של פעילות עסקית מוגדרת של חברה מסוימת, מבלי לרכוש את מניותיה כלל. המדובר, למעשה, בהסכם בו נרכשות זכויות מסוימות של אותה חברה, כדוגמת מאגר לקוחות, זכויות קניין רוחני, שיטות ואמצעי עבודה ופיתוח, מיקום פעילות עסקית ועוד, המתורגמים יחד לרכישת פעילותה העסקית. יחד עם זאת, כאמור, ברכישה זאת לא נרכשת החברה המוכרת בכללותה, והיא נותרת על כנה – גם אם לעיתים רכישת הפעילות העסקית מרוקנת אותה מתוכן או מנכסים.

ההבדל בין רכישת פעילות עסקית לבין רכישת מניות:

כאמור, רכישת המניות מעבירה לידי הרוכש את מלוא זכויותיה וחובותיה של החברה. לכן, לצד הפעילות העסקית המלאה שעוברת לידי הרוכש עם המניות, עוברים אליו יתר זכויותיה וחובותיה של החברה לרבות עובדים, נותני שירותים, חוזים בהם התקשרה, וכיוצ"ב. מנגד, ברכישת פעילות עסקית שלא על דרך רכישת מניות, מתבצעת רכישה ממוקדת ומצומצמת יותר של הפעילות העסקית בלבד, ללא כלל נכסיה, חובותיה וזכויותיה של החברה המוכרת. רכישה כזאת, מבטיחה למוכר שהחברה שפעילותה העסקית נמכרת, תישאר בבעלותו המלאה – דבר שהוא חשוב במידה ולצד הפעילות העסקית הנמכרת ישנן פעילויות נוספות בחברה. לרוכש מנגד מאפשרת הרכישה בדרך זו להבטיח שהוא רוכש רק את הפעילות העסקית של החברה, ולא היבטים נוספים שאין הוא מעוניין בהם בהכרח ברכישת מניות – כדוגמת עובדים והתחייבויות נוספות של החברה המוכרת.

אלא, שדווקא בגלל שהסכם לרכישת פעילות עסקית הינו ממוקד יותר ונוגע לפעילות עסקית מוגדרת שרק היא זו הנמכרת, לא אחת מגלה הרוכש בסופו של תהליך כי פרטים מסוימים הנחוצים להפעלת אותה פעילות העסקית אצלו, לא נכללו בהסכם. זאת הסיבה, שהסכם לרכישת פעילות עסקית חייב להיות מנוסח על ידי עורך דין למשפט מסחרי, הבקיא בעריכת הסכמים לרכישת פעילות עסקית, כפי שנפרט בהמשך.

מה הסכם לרכישת פעילות עסקית צריך לכלול?

כאמור, הסכם רכישת פעילות עסקית צריך להיות ערוך ומנוסח על ידי עורך דין למשפט מסחרי. על עורך  הדין להגדיר במדויק את הפעילות הנרכשת מחד, ומאידך עליו לכלול את יתר הנכסים והפעילויות שירכשו יחד עם הפעילות העסקית אשר נועדו לאפשר את מימושה. כך, בין היתר, מלבד רכישת מאגר הלקוחות, דרכי ייצור ודרכי ביצוע, על ההסכם לכלול רכישה של כלל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לאותה פעילות עסקית. המדובר, בנושא שרבים נוטים שלא לשים לב אליו במועד עריכת ההסכם, אשר עשוי להוות פתח לבעיות עתידיות עד כדי אי יכולת להוציא לפועל לאחר מכן את הפעילות העסקית הנרכשת ע"י הרוכש. הדוגמא הבולטת לכך היא רכישת פעילות עסקית, ללא רכישת הפטנט שעומד מאחוריה (ככל שמדובר בתהליך או מוצר מוגני פטנט), או ללא רכישת זכויות הקשורות בסימני מסחר וזכויות יוצרים. בנוסף, על הסכם לרכישת פעילות עסקית להתייחס למארג החוזים המשרתים את הפעילות העסקית של המוכר במועד הרכישה, ולפעול להסבת החוזים הרלוונטיים לטובת הרוכש. לבסוף, יש לתת ביטוי מפורש לזכויות נוספות שהינן תולדה של אותה פעילות עסקית אצל המוכר, בהן זכויות מוניטין שאמורות אף הן לעבור לרוכש.

לצד כל אלו, צריך לכלול הסכם לרכישת פעילות עסקית המנוסח על ידי עורך דין למשפט מסחרי גם מנגנונים שנועדו למנוע מהמוכר לשוב לאותה פעילות עסקית לתקופת זמן מוגדרת – מנגנונים שניסוחם דורש הכרה מעמיקה של תחום הסכמי רכישת פעילות עסקית והגבלת עיסוק. בנוסף, על ההסכם לכלול תניות שיפוי כלפי המוכר, שנועדו להגן על הרוכש במידה ותוגש תביעה נגדו על ידי צד ג' בקשר לרכישת אותה פעילות עסקית – תביעות שיכולות להגיע מגורמים שונים ומטעמים שונים. לבסוף יש לשים לב, כי במכירה וקניה של פעילות עסקית עולים היבטי מס שונים, אשר גם עליהם יש לתת את הדעת בהסכם.

על חשיבות הייצוג בידי עורך דין למשפט מסחרי בעסקה לרכישת פעילות עסקית

כפי שציינו, עסקה לרכישת פעילות עסקית הינה עסקה מורכבת, אשר יש לתת בה את הדעת למגוון רחב של נושאים ותתי נושאים. חוסר תשומת לב, או חוסר הכרה של כלל הפרטים שעל ההסכם לכלול, עשויה להביא בסופו של דבר לחתימה על הסכם בלתי ישים ומשכך אף לנזקים כספיים ניכרים.

המלצתנו הינה להיות מלווים כבר משלבי המו"מ בנוגע לרכישת פעילות עסקית על ידי עורך דין למשפט מסחרי שלו התמחות בהסכמים אלו. עורך דין למשפט מסחרי יוכל כבר בשלבי המו"מ להציג לצדדים באופן ברור את כלל הרכיבים הקשורים בהעברת מלוא הפעילות העסקית מהצד המוכר לצד הרוכש, ובכך למנוע בשלבים המתקדמים של גיבוש ההסכם אי הבנות שיכולות להביא בתורן לסיכול העסקה.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת הסכמים בתחום רכישת פעילויות עסקיות, וכן בייצוג בהליכי מו"מ לקראת רכישות כאלו הן של מוכרים והן של רוכשים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין בלחיצה כאן.  

רבי-גילר משרד עורכי דין
להשיג את התוצאות הטובות ביותר

משרד עורכי הדין - 'רבי, גילר' הינו משרד עורכי דין בתל אביב, הנחשב לאחד מהמשרדים המובילים בתחום המשפט המסחרי. במשרד מחלקות שונות הנותנות מענה במגוון תחומי המשפט המסחרי וביניהן: ליטיגציה אזרחית ומסחרית, נדל"ן מסחרי, תאגידים, תביעות ייצוגיות וכן מחלקה המתמחה במשפט מנהלי ועתירות.

המשרד נותן מענה לחברות ותאגידים מהגדולים במשק הישראלי, לצד לקוחות פרטיים, והוא נכלל בדירוגים מובילים של חברות דירוג מרכזיות הסוקרות את הפעילות בתחום עריכת הדין, לרבות חברת הדירוג המובילה Dun & Bradstreet (דן אנד ברדסטריט).

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

מה נושאי המאמר בקצרה?
אהבתם? שתפו הלאה
ייצוג בתביעות קניין רוחני וסודות מסחריים
הסכם לרכישת זכויות יוצרים או למתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים – כל מה שצריך לדעת כדי להימנע מתביעות בתחום הקניין הרוחני והפרת זכויות יוצרים

תחום זכויות היוצרים, נשמע לא אחת לאנשים מהשורה כתחום מורכב, שאין להם צורך להכיר אותו

להמשך קריאה >
ייצוג בתביעות קיפוח וסכסוכים בין בעלי מניות
תביעות בין בעלי מניות – כשהסכסוך פוגע בחברה ומשתק את פעילותה

סכסוכים ומאבקי שליטה בחברות הינם תופעה שכיחה למדי בתחום המשפט המסחרי. סכסוכים אלו, נוטים להגיע לבית המשפט כאשר בעלי מניות בחברה לא רואים עין בעין את ניהול החברה ואת קבלת ההחלטות בה. איך ומה לעשות במאמר הבא…

להמשך קריאה >
מעוניינים לקבל מידע נוסף על הנושא
שאתם קוראים או לשוחח איתנו?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

איך נוכל לעזור?