רבי גילר משרד עורכי דין

זכיינים של רשתות גדולות עשויים להגיע למצב של חדלות פירעון ופשיטת רגל בשל הסכמי זיכיון דרקוניים

תנאים דרקוניים המופיעים בחלק גדול מהסכמי זיכיון, חושפים את הזכיין לסיכונים של מעניק הזיכיון שהוא כלל לא צד להם ועשויים להעמיד את הזכיין בסיכון מוגבר לתסבוכת כלכלית ולפשיטת רגל. חושבים על קבלת זיכיון או על פתיחת עסק בזכיינות? רגע לפני החתימה על הסכם זיכיון חשוב מאוד שתקראו את המאמר הבא:

השיתוק שחוו חלק ניכר מבתי העסק והתאגידים ברחבי העולם במהלך משבר הקורונה, הוכיח כי גם תאגידים גדולים וחברות שנראות לנו מבוססות היטב, עשויות בשל נסיבות צפויות יותר או פחות למצוא את עצמן בקשיים כלכליים ניכרים. בכלל אלו, נכללות חברות וכן רשתות שהמודל העסקי שהלן כולל מתן זיכיון לצדדים שלישיים.

אלא, שהסכמי זיכיון אלו הנעשים לעיתים מול רשתות גדולות שתנאי השוק אינם מאפשרים תמיד לנהל איתם מו"מ בקלות על תוכן ההסכם, כוללים סעיפים דרקוניים שנועדו לבטח את מעניק הזיכיון מחד, אך זאת תוך חשיפה מסוכנת ולא מבוקרת של מקבל הזיכיון (הזכיין) לסיכונים העסקיים של מעניק הזיכיון.

התוצאה היא, שסעיפים רבים שמופיעים כמעט באופן שוטף בהסכמי זיכיון, עשויים לגרום לכך כי גם אם הזכיין יתנהל בצורה עסקית נבונה ומבוקרת, עדיין הוא יהיה חשוף לסיכונים שאינם קשורים בו, אלא למעניק הזיכיון. באופן זה, חושף עצמו הזכיין לסיכוניו העסקיים של מעניק הזיכיון, כך שקשיים או תסבוכת כלכלית של מעניק הזיכיון יגרמו אף לקריסה כלכלית של הזכיין על לא עוול בכפו.

סעיפים דרקוניים שנועדו להגן על נותן הזיכיון בלבד

סעיפים בהסכם זכיינות שתכליתם להגן על נותן הזיכיון בכל הקשור להבטחת עמידתו של הזכיין בהתחייבויותיו כלפי מעניק הזיכיון, הינם לגיטימיים כל עוד יש בהם היגיון כלכלי והם אינם חושפים את הזכיין לסיכוניו העסקיים של מעניק הזיכיון. אלא, שהסכמי זכיינות רבים כוללים כאמור סעיפים שונים שלצד הבטחת האינטרסים של מקבל הזיכיון, מעמידים את הזכיין בסיכון מוגבר לפגיעה כלכלית בו, במקרה שבעל הזיכיון הוא זה שיקלע לקשיים כלכליים.

דוגמאות מובהקות לכך, הינם סעיפים בהסכמי הזכיינות העוסקים במתן בטוחות למעניק הזיכיון, בכל הקשור לקבלת דמי הזיכיון מהזכיין. לא אחת, קובעים הסכמי הזיכיון, כי כערובה להבטחת התחייבויותיו של הזכיין כלפי מעניק הזיכיון, ישועבדו כספים המשולמים לזכיין במהלך פעילותו העסקית, לטובת מעניק הזיכיון. שעבוד זה, יכול לחול על חשבון הבנק של הזכיין, על כספי סליקת האשראי שלו, על פדיון במזומן או בשיקים, ועוד. באופן זה, מבטיח מעניק הזיכיון את התחייבויות הזכיין כלפיו, ובפרט עמידתו בתשלום דמי הזיכיון.

חשיפה משפטית וככלכלית מסוכנת במקרה של הקלעות מעניק הזיכיון לקשיים

אלא, שמנגנונים אלו שנועדו להבטיח את האינטרסים של מעניק הזיכיון, עשויים לגרום לכך שביום מן הימים ימצא את עצמו הזכיין פגיע מבחינה משפטית וכלכלית, אם חלילה מעניק הזיכיון ייקלע לאי אלו קשיים כלכליים או הליכי חדלות פירעון.

שכן, במקרה כזה, כספים המוחזקים אצל מעניק הזיכיון כערובה להבטחת עמידתו של הזכיין בתנאי הזיכיון, עשויים להיחשב מבחינה משפטית ככספיו של מעניק הזיכיון גם אם רק שימשו כערובה, באופן שהזכיין עשוי למצוא עצמו עומד בתור לקבל את חלקו בהליכי פירוק יחד עם יתר נושי מעניק הזיכיון, וספק רב אם יזכה לראות את כספו בחזרה. זאת, במיוחד כאשר נקבע לא אחת על ידי בתי משפט בהליכי חדלות פירעון של מעניקי זיכיון, כי ערובות שהופקדו בידיהם על ידי מקבלי הזיכיון, יכללו בקופת הפירוק ולא יושבו במלואם לזכיינים. באופן זה, חושף את עצמו הזכיין לסיכוניו העסקיים של מעניק הזיכיון, שלא בצדק, ועשוי למצוא את עצמו קורס כלכלית בשל התנהלות עסקית בעייתית של מעניק הזיכיון, שאינה קשורה בו.

מקרה זה, הינו דוגמא אחת לא ממצה לפרקטיקה רווחת בהסכמי זיכיון, שמעמידה את הזכיין בסיכון משמעותי לחדלות פירעון ופשיטת רגל. בחלק גדול מהסכמי הזיכיון, קיימים סעיפים נוספים שהזכיינים אינם מבינים את משמעותם עד הסוף, ואשר עשויים אף הם לפגוע בהם בבוא היום. נדגיש, כי היחסים והסיכונים הקשורים במתן זיכיון הינם דו צדדיים, ובסיטואציות מסוימות כדוגמת תביעות ייצוגיות שמוגשות בשל התנהלות של הזכיין, גם מעניק הזיכיון עשוי למצוא את עצמו צד להליך משפטי לא לו. 

מנגנון בטוחתי שאינו חושף את הזכיין לסיכוניו של מעניק הזיכיון

אם אתם שוקלים להתקשר בהסכם זיכיון, חשוב לדעת שהבטחת האינטרסים של מעניק הזיכיון לא צריכה לבוא על חשבון חשיפתכם כזכיינים לסיכונים שאינכם צד להם אשר עשויים לפגוע בכם בסופו של דבר. קיימים מגוון מנגנונים משפטיים בטוחתיים אחרים, שיש בהם מצד להבטיח מצד אחד את האינטרסים של מעניק הזיכיון בקבלת דמי הזיכיון ועמידת הזכיין בהראות הזיכיון מחד, לצד הימנעות מחשיפתו של הזכיין לסיכונים חיצוניים הכרוכים במעניק הזיכיון מאידך.

מנגנונים אלו, אינם מוצעים בדרך כלל כברירת מחדל בהסכם הזכיינות אותו שולח מעניק הזיכיון לאישור הזכיין. מטבע הדברים, מעניק הזיכיון אינו זה שידאג לאינטרסים של הזכיין ולהקטנת חשיפתו המשפטית והכלכלית. לעיתים אף ההיפך הוא הוא הנכון. הדבר נעשה מסובך עוד יותר, כאשר מעניק הזיכיון הינו בעל רשת גדולה, שלעיתים מסמן כי הסכם הזכיינות אינו נתון למו"מ, וכי מדובר בהסכם בנסח אחיד שנחתם מול יתר הזכיינים של מעניק הזיכיון.

יחד עם זאת, ניסיוננו הרב בייצוג זכיינים גם אל מול רשתות וגופים גדולים במשק מלמד, כי הצעת מנגנונים בטוחתיים חלופיים שנעשים על ידי עורך דין למשפט מסחרי שלו התמחות ייעודית, מתקבלים לרוב על ידי מעניק הזיכיון.

מן הטעם הזה, ואף מטעמים נוספים הקשורים בהסדרת מערכת היחסים בין מעניק הזיכיון לזכיין שלה היבטים משפטיים רבים נוספים, חתימה על הסכם זיכיון צריכה להיעשות בכובד ראש, לאחר התייעצות עם עורך דין למשפט מסחרי שלו ההבנה והידע בתחום הסכמי זיכיון, ולא כמעשה שנעשה לאחר יד – ובפרט לא תחת לחץ של מעניק הזיכיון.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת הסכמי זיכיון ובייצוג הן מעניקי זיכיון והן זכיינים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין בלחיצה כאן. 

רבי-גילר משרד עורכי דין
להשיג את התוצאות הטובות ביותר

משרד עורכי הדין - 'רבי, גילר' הינו משרד עורכי דין בתל אביב, הנחשב לאחד מהמשרדים המובילים בתחום המשפט המסחרי. במשרד מחלקות שונות הנותנות מענה במגוון תחומי המשפט המסחרי וביניהן: ליטיגציה אזרחית ומסחרית, נדל"ן מסחרי, תאגידים, תביעות ייצוגיות וכן מחלקה המתמחה במשפט מנהלי ועתירות.

המשרד נותן מענה לחברות ותאגידים מהגדולים במשק הישראלי, לצד לקוחות פרטיים, והוא נכלל בדירוגים מובילים של חברות דירוג מרכזיות הסוקרות את הפעילות בתחום עריכת הדין, לרבות חברת הדירוג המובילה Dun & Bradstreet (דן אנד ברדסטריט).

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

מה נושאי המאמר בקצרה?
אהבתם? שתפו הלאה
ייצוג בתביעות קניין רוחני וסודות מסחריים
הסכם לרכישת זכויות יוצרים או למתן רישיון שימוש בזכויות יוצרים – כל מה שצריך לדעת כדי להימנע מתביעות בתחום הקניין הרוחני והפרת זכויות יוצרים

תחום זכויות היוצרים, נשמע לא אחת לאנשים מהשורה כתחום מורכב, שאין להם צורך להכיר אותו

להמשך קריאה >
ייצוג בתביעות קיפוח וסכסוכים בין בעלי מניות
תביעות בין בעלי מניות – כשהסכסוך פוגע בחברה ומשתק את פעילותה

סכסוכים ומאבקי שליטה בחברות הינם תופעה שכיחה למדי בתחום המשפט המסחרי. סכסוכים אלו, נוטים להגיע לבית המשפט כאשר בעלי מניות בחברה לא רואים עין בעין את ניהול החברה ואת קבלת ההחלטות בה. איך ומה לעשות במאמר הבא…

להמשך קריאה >
מעוניינים לקבל מידע נוסף על הנושא
שאתם קוראים או לשוחח איתנו?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

איך נוכל לעזור?