רבי גילר משרד עורכי דין

מכרזי יזמים – הזמנה להצעת הצעות פינוי בינוי

ייצוג דיירים בפינוי בינוי ובחירת יזמים

משרדנו, הינו ממשרדי עורכי הדין מובילים בתחום ההתחדשות העירונית בכלל, ובייצוג דיירים בפרויקטים של פינוי בינוי בפרט. מחלקת הנדל"ן המסחרי מלווה באופן צמוד בעלי דירות בפרויקטים של פינוי בינוי, ופועלת לייצוג בעלי דירות בפינוי בינוי ברחבי הארץ.

במסגרת ייצוג דיירים בפינוי בינוי, פועל משרדנו להבטיח כי בעלי הדירות יקבלו את התמורות הטובות ביותר כחלק מעסקת פינוי בינוי. הדבר נעשה באמצעות בחינת קריטריונים שונים הקשורים ביזם איתו מתעתדים הדיירים להתקשר בהסכם, כאשר במסגרת זאת נבחנות לא רק התמורות המוצעות על ידי היזם לבעלי הדירות, כי אם גם איתנותו הפיננסית של היזם, הרקורד והניסיון שלו בתחום, וכן היבטי שונים של בטוחות וערובות הניתנות לדיירים בפרויקטים של פינוי בינוי.

דרך בחירת יזמים בפרויקטים של פינוי בינוי

בחלק מסוים של הפרויקטים, בחירת היזם נעשית בהליך של מכרז יזמים, או לחלופין בדרך של הזמנת יזמים להציע הצעות לעסקת פינוי בינוי (שאינה הליך מכרזי). הדבר נעשה בשיתוף פעולה עם נציגות הדיירים, וכן עם יתר בעלי הדירות במתחם המיועד להריסה ובנייה, במטרה להביא בפניהם מספר רב ומגוון של הצעות אשר מבניהן יוכלו בעלי הדירות יחד עם באי כוחם לבחור את היזם הנכון ביותר לביצוע הפרויקט לפי מגוון פרמטרים.

איך מגישים הצעה לביצוע פרויקט של פינוי בינוי?

בפרויקטים אשר הוחלט על ידי משרדנו בשיתוף פעולה עם הדיירים לקיים הליך של קבלת הצעות מצד יזמים שונים (פתיחת ההליך להצעות), משרדנו לרוב פועל לעדכן על כך בעיתונות, וכן באתר באינטרנט של משרדנו. אופן הגשת ההצעה וההשתתפות בהליך, מפורט במכתב מקדים המופיע בעמוד כל פרויקט, וכן בהסכם הנלווה לו. חשוב להדגיש: ההזמנה להצעת הצעות אינה הליך מכרזי, אלא דרך של הדיירים לקבל הצעות שונות מצד יזמים שונים. אין המשמעות שההצעה "הטובה ביותר" תתקבל. פרטים נוספים על ההליך ניתן למצוא בהסכם ההזמנה ובמכתב המקדים.

הזמנה להצעת הצעות ליזמים – פינוי בינוי בשכונת אברמוביץ' ראשון לציון

הזמנה להצעת הצעות ליזמים – פינוי בינוי בשכונת המרכז בת ים

הזמנה להצעת הצעות ליזמים – פינוי בינוי בשכונת כצנלסון ראשון לציון (הסתיים)

הזמנה להצעת הצעות ליזמים – פינוי בינוי בשכונת שיכון ותיקים בת ים

איך נוכל לעזור?