רבי גילר משרד עורכי דין

רגולציה משפט מנהלי ועתירות

משפט מנהלי ורגולציה

למחלקת הרגולציה והמשפט המנהלי של משרדנו התמחות מיוחדת בכל הקשור לליווי תאגידים בהליכי רגולציה מורכבים במגוון נרחב של נושאים, וכן ניהול הליכים משפטיים מול המדינה וגופיה הרגולטוריים באמצעות הגשת עתירות לבית המשפט השונים – לרבות עתירות מנהליות ועתירות לבג"ץ.

בכל הקשור לרגולציה, מתמחה המחלקה בליווי תאגידים וגורמים פרטיים בהליכים מנהליים ורגולטוריים שונים אל מול גורמי המדינה, רשויותיה וגופיה. ליווי זה, כולל ייצוג בהליכי מנהל ורגולציה שונים, בעיקר בתחום המסחרי, אל מול רשויות המדינה ובכלל אלו – רשות החשמל, רשות הגז, רשות ניירות ערך, הממונה על ההגבלים העסקיים (רשות התחרות), הממונה על שוק ההון והמפקח על הביטוח. כן, מייצגת המחלקה בהליכים רגולטוריים אל מול משרדי הממשלה השונים כגון משרד התקשורת, האוצר, הכלכלה, הבריאות, התחבורה, האנרגיה והמים – בהליכים רישויים ורגולטוריים שונים.

בכל הקשור למשפט מנהלי ועתירות, ליווי המחלקה המתחיל בשלב הרגולטורי ממשיך גם בייצוג לקוחותינו בהליכים משפטיים אל מול החלטותיהן של כלל רשויות המדינה, החל מהליכי ערר בגופים עצמם, וכלה בהגשת עתירות לבית המשפט לעניינים מנהליים או בהגשת עתירות לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ כנגד החלטות שונות של גופים רגולטוריים ורשויות המדינה.

איך נוכל לעזור?