רבי גילר משרד עורכי דין

תאגידים וחברות

חברות ותאגידים

מחלקת התאגידים והחברות של משרדנו הנה מחלקה מובילה ועתירת ידע, המתמחה ברבדים המורכבים ביותר של סוגיות תאגידיות שונות, הן של תאגידים ציבוריים והן של תאגידים פרטיים.

המחלקה מלווה חברות ותאגידים רשומים נוספים (עמותות ושותפויות) החל מהשלבים הראשונים של הקמתם ורישומם, המשך בעריכת הסכמים שונים לרבות הסכמי מייסדים והתקשרויות, וכלה בליווי פעילותם השוטפת להבטחת משטר תאגידי תקין וצמצום חשיפה משפטית של התאגיד ושל נושאי המשרה בו.

עורכי הדין של המחלקה נותנים מענת משפטי מותאם לכל תאגיד לפי אופי וסוג פעילותו, באופן שוטף, לרבות ליווי צמוד של בעלי המניות בחברה, דירקטורים ונושאי משרה.

למחלקה התמחות בענף תאגידי נוסף, והוא תחום העמותות – הן ביחס לעמותות הרשומות בישראל, והן ביחס לעמותות הרשומות בחו"ל.

ליווי משפטי לתאגידים

​הסכמי מייסדים ושותפים

משרדנו מתמחה בעריכת הסכמי מייסדים מורכבים, הנעשים מתוך ראיה ארוכת טווח במטרה להבטיח את קידום השותפות העסקית העומדת בבסיס ההסכם

​ייצוג בתביעות קיפוח וסכסוכים בין בעלי מניות

פירוקים וחדלות פירעון

למחלקת התאגידים והחברות של משרדנו התמחות ייעודית בנושאים הקשורים להליכי חדלות פרעון של תאגידים שונים, לרבות פירוקים, כינוס נכסים והסדרי חוב.
איך נוכל לעזור?